Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Pjevači za Sveta tri kralja kao najveća austrijska akcija za Treći svijet

Misijska djeca

U danima prije Tri kralja godišnje se angažira 90.000 austrijske djece za ljude "Trećeg svijeta". Svake godine se financira 500 pomoćnih projekata. Oko milijun ljudi direktno dostignu prilozi skupljeni od pjevača za Sveta tri kralja. Daje se novac za slijedeće pothvate: područje obrazovanja, socijalna pitanja, pastorala, prava čovjeka, zaštita nacionalnih manjina i okoliša.

Austrijska trikraljska akcija 2009. na hrvatskom