Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Napredno pretraživanje

Redoslijed po:

Obrada: Neven Boltek
Obrada: Branimir Novokmet
Obrada: Dragan Filipović
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Anđelko Milanović
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Anselmo Canjuga
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Franjo Dugan
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Neven Boltek
Obrada: Vinko Žganec
Skladatelj: "Crkvena lira" Fortunata Pintarića
Skladatelj: A. L. Žimački
Skladatelj: A. Milanović / Š. Marović
Skladatelj: A.L. Webber, Harm. M. Römer
Skladatelj: Adalbert Marković
Skladatelj: Adam de Saint Victor (XII.st.)