Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Dvanaesta nedjelja kroz godinu

Misni proprij

Ulazna pjesma

Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom Pomazaniku.
Spasi narod svoj, Gospodine, i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi dovijeka!​

(Ps 28, 8-9)

Otpjevni psalam - Ps 107,23-26.28-31

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova!

Pjesma prije Evanđelja - Lk 7, 16

Prorok velik usta među nama! 
Pohodi Bog narod svoj!

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Oči sviju u tebe su uprte, Gospodine, 
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
 (Ps 145, 15)

ili

Ja sam pastir dobri,
i život svoj polažem za ovce svoje,
govori Gospodin. 

(Iv 10, 11.15)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Gospodin je jakost svome narodu (78.1)
Prinosna: Jedan kruh (231)
Pričesna: Gospodin je pastir moj (III)
Završna: Spasitelju dobri, Isukrste (859)
 

Graduale Romanum

Introitus: Dominus fortitudo
Graduale: Convertere Domine
Alleluia: In te Domine
Offertorium: Perfice gressus
Communio: Quod dico vobis

Više skladbi na CPDL