Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

O, Betleme (harm. F. Dugan)
22.12.2018.


Skladatelj Marijan Jaić: Napivi bogoljubnih cerkvenih pisamah, 1850.  
Autor teksta Marijan Jaić: Vinac bogoljubnih pisamah, 1827.  
Liturgijsko razdoblje Božić  
Tematika Euharistija  
Za koji sastav Mješoviti zbor  
Vrsta skladbe Popijevka  
Težina skladbe Lakše višeglasje  
Opis Pjesma božićnoga vremena.
Note Preuzmi (Veličina: 87,5 KB)
Broj posjeta 283