Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Četvrta nedjelja kroz godinu


Misni proprij

Ulazna pjesma

Spasi nas, Gospodine, Bože naš,
i saberi nas iz naroda,
da slavimo tvoje sveto ime,
da se tvojom slavom ponosimo.
 (Ps 106, 47)

Otpjevni psalam - Ps 95, 1-2.6-9

O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«​

Pjesma prije Evanđelja - Mt 5,1-12a

Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku,
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Blago siromasima, duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago krotkima – oni će baštiniti zemlju!
 (Mt 5,3.5a)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Spasi nas, Gospodine (79.1) ili Od sva se četiri vjetra (226)
Prinosna: Oče, primi žrtvu ovu (XV) ili Gospode, primi (232)
Pričesna: Blaženstva (Blago nama, pozvani smo) (287) ili O da bude radost (260)
Završna: O Oče skrajnje blagosti (189 ili 190) ili Oče naš dobri (224.1 i 4)
 

Graduale Romanum

Introitus: Laeteur cor
Graduale: Quis sicut Dominus
Alleluia: Adorabo
Offertorium: Bonum est confiteri
Communio: Beati mundo corde

Više skladbi na CPDL