Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Dekanatski susreti župnih zborova

Ove godine po prvi puta organiziramo dekanatske susrete zIOupnih zborova, koji cIe se odrzIOati u tjednu prije Festivala svete Cecilije (23. 11. 2013.). Tim cIe susretima prethoditi i zajednicIOke probe pojedinih zborova po zIOupama. Lijepo molim dekane i zIOupnike, da svojim gostoprimstvom pomognu ovaj apostolat. Evo i pregleda dekanatskih susreta:

 

Selnica: župni zborovi iz Sv. Jurja na Bregu, A enkovca, Murskog Središća, Selnice i Podturna.

10. 11. (nedjelja) zajednička proba u 16.00 sati u Selnici
16. 11. (subota) zajednička misa u 18.00 sati u župnoj crkvi u Selnici

Prelog: župni zborovi iz Preloga, Sv. Jurja u Trnju, Male Subotice, Goričana, Donje Dubrave, Kotoribe i Svete Marije.

10. 11. (nedjelja) zajednička proba u 18.00 sati u župnoj crkvi u Prelogu
16. 11. (subota) zajednička misa u 18.00 sati u župnoj crkvi u Prelogu

Koprivnica: župni zborovi sv. Nikole iz Koprivnice, Močila i zbor Ime ljubavi Koprivnica.

- 16. 11. (subota) zajednička proba u 18.00 sati u Močilama
- 17. 11. (nedjelja) zajednička misa u 9.00 sati u crkvi sv. Nikole

Ivanec: župni zborovi iz Sračinca, Ivanca i Tužnog.

9. 11. (subota) zajednička proba u 18.00 sati u Sračincu
16. 11. (subota) zajedničko misno slavlje u 18.00 sati u Ivancu

Kneginec: župni zborovi iz Kneginca, Sv. Ilije, Jalžabeta i Remetinca.

12. 11. (utorak) zajednička proba u 16.30 u Pastoralnom centru Alojzije Stepinac u Knegincu
12. 11. (utorak) zajednička misa u 18.00 u župnoj crkvi u Knegincu

 

Varaždin, Festival sv. Cecilije - 23. 11. 2013. katedrala Uznesenja BDM
zajednička proba u 17.00 sati
misno slavlje u 18.00 sati - predvodi mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski