Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega

Misni proprij

Ulazna pjesma

Doista, uskrsnu Gospodin.
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.
 (Lk 24,34; usp. Otk 1,6)

ili:
Uskrsnuh i sada sam s tobom,
Na mene si ruku svoju stavio.
Čudesna je briga tvoja za me, aleluja. 
 (Ps 139(138),18.5-6(Vg))

Otpjevni psalam - Ps 118(117),1-2.16-17.22-23

Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se njemu! ili:
Aleluja!

Posljednica

Svetoj Žrtvi uskrsnici
dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi,
Krist nas grešne preporodi.

Sa životom smrt se sasta
i čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada
i živ živcat opet vlada.

Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?
»
Grob ja vidjeh Krista Boga,
svijetlu slavu uskrsloga,

Anđele i platno bijelo
u kom' bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod i sve moje;

Pred vama će tamo gdje je
cvjetna strana Galileje.«

Znamo da si doistine
uskrsnuo, Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan,
budi nama milostivan!
Amen, aleluja!​

Pjesma prije Evanđelja - 1 Kor 5,7b-8a

Žrtvovan je Krist, Pasha naša!
Zato svetkujmo u Gospodinu!

Pričesna pjesma

Žrtvovana je Pasha naša, Krist:
zato svetkujmo s beskvasnim kruhom
čistoće i istine, aleluja.
 (1 Kor 5,7-8)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Uskrsnu Isus doista (553) ili Gospodin slavno uskrsnu (555 ili obr. A. Igrec)
Prinosna: Zemlja uzdrhta ili Gospodin slavno uskrsnu (555)
Pričesna: Žrtvovan je Krist (542.1) ili Na gozbu Kralja Jaganjca (544-545)
Završna: Kraljice neba (561-562 ili 594)
 

Graduale Romanum

Introitus: Resurrexi
Graduale: Haec dies
Alleluia: Pascha nostrum
Sequentia: Victimae paschali
Offertorium: Terra tremuit
Communio: Pascha nostrum

Više skladbi na CPDL