Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Šesnaesta nedjelja kroz godinu

Misni proprij

Ulazna pjesma

Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. 
Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ime tvoje, Gospodine,
jer je dobrostivo.
 (Ps 54, 6.8)

Otpjevni psalam - Ps 23, 1-6  

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Pjesma prije Evanđelja - Iv 10, 27

Ovce moje slušaju glas moj, 
govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin: 
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata,
unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.
 (Otk 3, 20)

ili

Čudesima svojim spomen postavi
milostiv i blagi Gospodin. 
(Ps 111, 4-5)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Evo, Bog mi pomaže (80)
Prinosna: Oče, primi žrtvu ovu (XV)
Pričesna: Uzmite, jedite (247)
Završna: O Stvoritelju ljudi (167.1 i 5)
 

Graduale Romanum

Introitus: Ecce Deus
Graduale: Domine Dominus noster
Alleluia: Eripe me
Offertorium: Justitiae Domini
Communio: Acceptabis

Više skladbi na CPDL