Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Dvadeseta nedjelja kroz godinu

Misni proprij

Ulazna pjesma

Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice Pomazanika svoga!
Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih.

(Ps 84, 10-11)

Otpjevni psalam - Ps 40, 2-4.18

Gospodine, u pomoć mi pohitaj!​

Pjesma prije Evanđelja - Iv 10, 27

Ovce moje slušaju glas moj, govori Go­spodin, 
ja ih poznajem i one idu za mnom.​

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.

(Ps 130, 7)

ili
Ja sam krih živi
koji je s neba sišao, govori Gospodin.
Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

(Iv 6,51-52)

Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Gospodin je jakost svome narodu (78.1) ili Spasi nas, Gospodine (79.1)
Prinosna: Evo, Bože (325)
Pričesna: O Kruše živi, milosni (199-200)
Završna: O Marijo mila (610)
 

Graduale Romanum

Introitus: Protector noster
Graduale: Bonum est confidere
Alleluia: Venite exsultemus
Offertorium: Immittet Angelus
Communio: Primum quaerite

Više skladbi na CPDL