Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

Misni proprij

Ulazna pjesma

Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin. Iz koje
god nevolje zavape k meni, ja ću ih uslišiti, i bit ću
Bog njihov zauvijek.

Otpjevni psalam - Ps 145, 2-3.8-9.17-18

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

Pjesma prije Evanđelja - usp. Dj 16, 14b

Otvori, Gospodine, srce naše
da se priklonimo riječima Sina tvoga!​

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!

(Ps 119, 4-5)

ili

Ja sam pastir dobri, govori Gospodin:
poznajem ovce svoje,
i mene poznaju moje.

(Iv 10, 14)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Oče naš dobri (224) ili Gospodin je jakost svome narodu (78.1)
Prinosna: Od Božje snage (229)
Pričesna: Uzmite, jedite (247) ili Moj Isuse (245)
Završna: Spasitelju, dobri Isukrste (859)
 

Graduale Romanum

Introitus: Salus populi
Graduale: Prope est Dominus
Alleluia: Confitemini
Offertorium: Si ambulavero
Communio: Tu mandasti

Više skladbi na CPDL