Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Četvrta korizmena nedjelja

Misni proprij

Ulazna pjesma

Veseli se Jeruzaleme! Kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove! (usp. Iz 66, 10-11)

Otpjevni psalam - Ps 34, 2-7

Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!​

Pjesma prije Evanđelja - Lk 15, 18

Ustat ću, poći k svome ocu i reći mu: Oče, sagriješih protiv neba i pred tobom!​

U korizmi se prije i poslije Pjesme prije Evanđelja, kad je zgodno, može upotrijebiti jedan od ovih poklika ili koji drugi njima sličan.
Hvala tebi, Kriste, kralju slave vječne!
Hvala i čast tebi, Gospodine Isuse!
Slava i hvala tebi, Kriste!
Slava tebi, Kriste, Riječi Božja!

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Ali se ipak trebalo veseliti i radovati, jer ti ovaj brat bijaše mrtav i opet oživje, bijaše izgubljen i nađe se. (Lk 15, 32)

Missa XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae
Anamnetske aklamacije (Anđelko Igrec) - vremenu korizme posebno odgovara Spasi nas, Spasitelju svijeta


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Sretnih li vas (Žganec/Klobučar) (463)
Prinosna: Darove prinesite (230) ili Ti, Gospodine (427)
Pričesna: Otkupljeni smo (436.2) ili Ustat ću i poći (104)
Završna: Milosti je čas (464)
 

Graduale Romanum

Introitus: Laetare Jerusalem
Graduale: Laetatus sum
Tractus: Qui confidunt
Offertorium: Laudate Dominum
Communio: Oportet te fili

Više skladbi na CPDL