Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Jedanaesta nedjelja kroz godinu

Misni proprij

Ulazna pjesma

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga!

(Ps 27, 7. 9)

Otpjevni psalam - Ps 32, 1-2.5.7.11

Oprosti mi, Gospodine, krivnju grijeha moga.​

Pjesma prije Evanđelja - 1Iv 4, 10b

Bog nas je ljubio i poslao Sina svoga
kao pomirnicu za grijehe naše.​

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga.

(Ps 27, 4)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Molimo tebe (214)
Prinosna: Darove prinesite (230)
Pričesna: Bog je tako ljubio svijet (135.3)
Završna: Ti, Kriste, Kralj si vjekova (183)
 

Graduale Romanum

Introitus: Exaudi Domine
Graduale: Protector noster
Alleluia: Domine in virtute
Offertorium: Benedicam Dominum
Communio: Unam petii

Više skladbi na CPDL