Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Sveta Marija Bogorodica


Misni proprij

Ulazna pjesma

Zdravo, sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga, komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga!  (Sedulius)

ili:

Svjetlo će nas danas obasjati jer nam se rodio Gospodin i nazvan je imenom: Divni, Bog, Knez mira, Otac budućega vijeka – njegovu kraljevstvu neće biti kraja. (usp. Iz 9,2.6; Lk 1,33)

  • Svjetlos će nas danas obasjati (Anselmo Canjuga) PGPN 383.1

Otpjevni psalam - Ps 67, 2-3.5-6.8

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Pjesma prije Evanđelja - Heb 1, 1–2

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu!

Pričesna pjesma

Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke! (Heb 13, 8)


Hrvatske božićne popijevke (Ivan Golčić)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Zdravo, sveta Rodiljo (385) ili Svjetlo će nas danas obasjati (383.1)
Prinosna: O pastiri, čudo novo (811.1 3)
Pričesna: Od istoka sunčanoga (396 ili 397) ili U to vrijeme godišta (410)
Završna: Veseli se, Majko Božja (812) ili Narodi nam se (420)
 

Graduale Romanum

Introitus: Salve sancta Parens ili Lux fulgebit
Graduale: Diffusa est
Alleluia: Post partum ili Multifarie olim
Offertorium: Felix namque es
Communio: Exsulta filia Sion

Više skladbi na CPDL