Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Veliki četvrtak - Misa posvete ulja

VELIKI ČETVRTAK
Misa posvete ulja

Danas biskup, po običaju, blagoslivlje bolesničko i katekumensko ulje i posvećuje Krizmu u vlastitoj misi što se slavi u jutarnjim satima.
Ako je na ovaj dan teško okupiti kler oko biskupa, može se ovaj blagoslov anticipirati koji dan prije, ali ne dugo pred Vazam i uvijek s ovom vlastitom misom.
Ova misa što je biskup koncelebrira sa svojim prezbiterijem i u kojoj se posvećuju sveta Ulja neka očituje zajedništvo prezbitera s njihovim biskupom. Stoga će biti dobro da, ukoliko je moguće, u njoj svi prezbiteri sudjeluju i pričeste se, pa i pod objema prilikama. A da se označi jedinstvo biskupijsko prezbiterija neka prezbiteri koji s biskupom koncelebriraju budu iz različitih krajeva.
U homiliji neka biskup potakne svoje prezbitere da ostanu vjerni svojoj zadaći i neka ih pozove da javno obnove svoja svećenička obećanja.

 

Ulazna antifona

Isus Krist nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen.  (Otk 1,6)

Otpjevni psalam - Ps 89, 21-22.25.27

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!

Pjesma prije Evanđelja - Iz 61,1 (Lk 4,18)

Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti siromasima posla me.

Pričesna antifona

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka; od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. (Ps 89,2)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Isus Krist nas učini kraljevstvom (499)
Prinosna: Spase svijeta (500 ili 501 ili 502)
Pričesna: Na Isusov se spomen sam (188)
Završna: Do nebesa (753)
 

Graduale Romanum

Introitus: Dilexisti
Graduale: Inveni David
Tractus: Confitemini
Offertorium: O Redemptor
Communio: Dilexisti