Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Veliki četvrtak - Misa Večere Gospodnje

VELIKI ČETVRTAK
Misa Večere Gospodnje

Prema drevnoj predaji Crkve danas se zabranjuju sve mise bez naroda. U večernji sat, u najpogodnije vrijeme, slavi se misa Večere Gospodnje uz puno sudjelovanje  cijele mjesne zajednice, a svi svećenici i službenici vrše svaki svoju službu.
Svećenici koji su već misili u misi za posvetu ulja ili za potrebe vjernika mogu opet koncelebrirati u večernjoj misi. Gdje to pak traži pastoralni razlog, može mjesni Ordinarij dopustiti drugu misu u crkvama i u javnim ili polujavnim bogomoljama, koja se mora slaviti uveče, a u slučaju prave nužde, čak i izjutra, ali samo za vjernike koji nikako ne mogu sudjelovati u večernjoj misi.
Neka se ipak pazi da takve mise ne budu služene po želji pojedinaca i da ne naude glavnoj večernjoj misi.
Sveta pričest se može djeliti vjernicima samo pod misom dok se bolesnicima može odnijeti u bilo koje doba dana.

Uvodni obredi i služba riječi

1. Svetohranište nek bude sasvim prazno. Za današnju i sutrašnju pričest klera i naroda nek se posveti dovoljna količina kruha u ovoj misi.

2. Ulazna antifona

Mi treba da se hvalimo
križem Gospodina našega Isusa Krista,
u kojem je spas, život i uskrsnuće naše,
po kojem smo spašeni i oslobođeni. 
 (Usp. Gal 6,16)

3. Govori se Slava. Dok se pjeva pjesan, zvone zvona, a zatim šute do Vazmenog bdjenja, osim ako Biskupska konferencija ili Ordinarij, iz pastoralnih razloga nisu drukčije odredili.

4. Zborna

Bože, slavimo presvetu večeru
kad je tvoj Jedinorođenac,
spreman da pođe u smrt
predao Crkvi žrtvu novoga Saveza
i gozbu svoje ljubavi.
Daj da iz tog otajstva crpemo ljubav i život.
Po Gospodinu.

1. ČITANJE: Izl 12,1-8.11-14

Otpjevni psalam - Ps 116, 12-13.15-18

Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove! 2. ČITANJE: 1 Kor 11,23-26

Pjesma prije Evanđelja - Iv 13,34

Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin:
ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.

EVANĐELJE: Iv 13,1-15

Pranje nogu

5. Poslije homilije, u kojoj se razlažu najveća otajstva što se obnavljaju ovom misom, naime, ustanova svete Euharistije, svećeničkog reda i Gospodnje zapovijedi o bratskoj ljubavi, pristupa se, gdje to preporuča pastoralni razlog, pranju nogu.
6. Poslužnici dovode izabrane muškarce k sjedalima pripravljenim na zgodnom mjestu. Tada svećenik (skinuvši, ako je potrebno, misnicu) pristupi svakom pojedinom te mu vodom polije noge i obriše uz pomoć poslužnika.
7. Za to vrijeme pjevaju se neke od ovih antifona ili druge zgodne pjesme.

Prva antifona

Pošto Gospodin ustade od večere, nalije vode u praonik
i počne učenicima prati noge: taj im primjer ostavi.
 (Usp. Iv 13,4.5.15)

Druga antifona

Gospodine, zar ti da meni pereš noge?
Odgovori mu Isus:
Ako ti ne operem noge, nećeš imati dijela sa mnom.
Dođe dakle k Šimunu Petru i reče mu Petar: Gospodine.
Što ja činim, ti sada ne znaš: ali shvatit ćeš poslije.
 (Iv 13.6.7.8)

Treća antifona

Ako ja, Gospodin vaš i Učitelj, vama oprah noge:
koliko većma treba da i vi jedni drugima perete noge? 
(Usp. Iv 13,14)

Četvrta antifona

Po ovom će svi znati da ste moji učenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge.
Isus reče svojim učenicima.
    Po ovom
 (Iv 13,35)

Peta antifona

Zapovijed vam novu dajem:
ljubite jedni druge
kao što sam i ja ljubio vas,
govori Gospodin
. (Iv 13,34)

Šesta antifona

Neka u vama ostanu vjera, ufanje, ljubav, to troje:
ali najveća je među njima ljubav.
A sada ostaju vjera, ufanje, ljubav, to troje:
ali najveća je među njima ljubav.
- Neka u vama ostanu.
 (1 Kor 13,13)
8. Čim se operu noge ili, ako pranja nema, poslije homilije, moli se sveopća molitva. U ovoj misi ne govori se Vjerujem.

Euharistijska služba

9. Na početku euharistijske službe mogu vjernici u prikaznoj povorci donijeti darove za siromahe. Za to vrijeme pjeva se ova ili druga prikladna pjesma:

Antifona

Gdje je prijaznost i ljubav, Bog je ondje. (U mnogim našim krajevima ovaj stih glasi: Gdje je ljubav, prijateljstvo, Bog je ondje)

    Sve nas sabra sad u jedno ljubav Krista.
    Zanos naš i naša radost nek je u njem.
    Boga živog mi se bojmo, ljubeći ga.
    A nek srca naša veže ljubav prava.

Ponovi se antifona
    Kad se dakle sakupljamo mi u jedno.
    Nek se više i ne dijele naše misli.
    Nek je konac zlobnim svađam, a i raspram.
    U sredini našoj neka bude Krist Bog.

Ponovi se antifona
    Skupa s blaženima nama podaj vidjet,
    Proslavljenim lice tvoje, Kriste Bože,
    Radost što je neizmjerna, i to prava.
    Po sve vijeke, i kroz vječnost svu bez kraja. Amen.

10. Darovna

Gospodine,
kad god se slavi spomen ove žrtve,
izvršuje se djelo našeg otkupljenja:
zato daj da dostojno slavimo ta otajstva.
Po Kristu.

11. Prvo predslovlje Presvete Euharistije.

12. Pričesna antifona

Ovo je Tijelo, koje se za vas predaje;
ova čaša novi je Savez u mojoj Krvi:
ovo činite, kad god blagujete i pijete, meni na spomen
. (1 Kor 11,24.25) 13. Kad se podijeli pričest, ostavi se na oltaru čestičnjak s česticama za sutrašnju pričest a misa se svrši popričesnom molitvom.

14. Popričesna

Svemogući Bože,
ovdje nas na zemlji krijepiš večerom svoga Sina:
daj nam uživati na njegovoj vječnoj gozbi.
Po Kristu.

Prijenos Svetotajstva

15. Poslije popričesne svećenik stane pred oltar, stavi tamjana u kadionicu i klečeći, triput pokadi Svetotajstvo. Zatim uzme veo, rukama prihvati čestičnjak te ga pokrije okrajcima vela.
16. Poreda se povorka u kojoj se s križonošom na čelu nosi Svetotajstvo uz pratnju svijeća i kadionice kroz crkvu do mjesta pohrane, pripravljenog u nekoj kapeli dolično urešenoj. Za to vrijeme pjeva se pjesan Usta moja (bez dviju zadnjih kitica) ili koja druga euharistijska pjesma. 17. Kad povorka stigne na mjesto pohrane, svećenik odloži čestičnjak, stavi tamjana, klečeći pokadi, a dotle se pjeva Divnoj dakle. Zatim se zatvori svetohranište.
18. Svećenik i poslužnici neko se vrijeme klanjaju u tišini, zatim pokleknui vrate se u sakristiju.
19. Potom se ogoli oltar i iznesu se, ako je moguće, križevi iz crkve, a dobro je da se zastru križevi koji ostanu u crkvi.
20. Tko je prisustvovao večernjoj misi, ne moli Večernju.
21. Nek se upozore vjernici da se prema mjesnim prilikama neko prikladno vrijeme u noći klanjaju Svetotajstvu; no poslije ponoći nek se klanjanje obavlja bez svečanosti.

Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Mi treba da se hvalimo (503)
Pranje nogu: Neka u vama ostanu (506)
Prinosna: Gdje je ljubav, prijateljstvo (508)
Pričesna: Uzmite, jedite (247) ili O sveta gozbo (242)
Prijenos Svetotajstva: Usta moja uzdižite (264-271)
 

Graduale Romanum

Introitus: Nos autem gloriari
Graduale: Christus factus est
Tractus: Ab ortu solis
Ad lotionem pedum: Dominus Jesus
Offertorium: Ubi caritas
Communio: Hoc corpus
Ad translationem SS.MI Sacramenti Pange lingua gloriosi

Više skladbi na CPDL