Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Marijini obroci 2012.

Marijini obroci 2012.

I na ovogodišnjem koncertu predstavit će se projekt "Marijinih obroka" i skupljati za taj projekt. Uz Varaždinski komorni orkestar ove godine nastupaju zborovi svih varaždinskih župa.

Marijini obroci međunarodni su pokret za uspostavljanje projekata prehrane u školama u zajednicama u kojima siromaštvo i glad sprečavaju djecu da steknu obrazovanje. Marijini obroci osiguravaju svakodnevne obroke u školama za više od 500 000 djece u Africi, Latinskoj Americi i Istočnoj Europi. Marijini obroci ne samo da rješavaju osnovne potrebe gladne djece dajući im svakodnevni obrok, već i omogućavaju toj djeci da steknu obrazovanje koje njima i njihovim zajednicama može pružiti bijeg iz siromaštva.

Plakat

Snimke