Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Orglarstvo A krabl

Orglarstvo SIOkrabl slavi ove godine 20-godisIOnjicu uspjesIOnog djelovanja, te Vas u sklopu svojeg jubilea, a uz suorganizaciju Ureda za crkvenu glazbu VarazIOdinske biskupije, srdacIOno poziva da 08. ozIOujka 2010. u 19.00 sati u prostorijama Biskupskog ordinarijata u VarazIOdinu - Pavlinska 4, prisustvujete prezentaciji njihovih instrumenata.


Dopis

Orguljarska radionica Antona A krabla