Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Svijećnica

Svijece

Kao da se na neki način uskrsno slavlje naznačuje već u blagdanu Prikazanja Gospodnjega u hramu, 40 dana poslije Božića, u kojem se o Isusu govori kao o Mesiji. Ovo slavlje, prije nazivano Marijino čišćenje, podsjeća na židovski običaj, prema kojem su roditelji poslije vremena čišćenja majke nakon poroda sa svojim novorođenim u hramu prinijeli žrtvu čišćenja.

Tako je i Sveta obitelj doputovala u Jeruzalem, kako bi Gospodu prinijela dvije grlice. Budući da je prvi sin osim toga smatran Božjim vlasništvom, morao je takoreći biti otkupljen, prinijelo bi ga se svećeniku i "prikazalo" ga Gospodu.

Na blagdan Prikazanja Gospodnjeg " Svijećnicu u srijedu 2. veljače u Varaždinu će se okupiti svećenici, redovnici i redovnice s područja Varaždinske biskupije kako bi proslavili Dan posvećena života. Nakon procesije i Službe svjetla slijedi svečana večernja i misa.