Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Spomen svih vjernih pokojnika

2. studenog

Misni proprij

Ulazna pjesma

Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. (Usp. 4Ezr 2, 34-35)

Otpjevni psalam - Ps 25,6-7c.17-18.20-21

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.​

Pjesma prije Evanđelja - Iv 6,39

Ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan.

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Svjetlost vječna svijetlila njima, Gospodine, po do­broti tvojoj  – u zajednici sa svima svetima. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, po dobroti tvojoj  – u zajednici sa svima svetima. (Usp. 4Ezr 2,25.34)


Knjižica s notama (A5)

Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Vječni pokoj (751)
Prinosna: O nado naša (747-748) ili Znam da moj Izbavitelj živi (A. Igrec) ili Prinosimo ti, Gospodine (Š. Marović)
Pričesna: Svjetlost vječna (733) ili Ja sam Uskrsnuće i Život (GK ili Š. Marović)
Završna: O Kriste, Kralju svemoćni (746) ili O Bože Ti si oduvijek (XVII)

Graduale Romanum

Introitus: Requiem
Kyrie: pro defunctis
Graduale: Requiem
Tractus: Absolve
Sequentia: Dies irae
Offertorium: Domine Jesu Christe
Sanctus: XVIII (pro defunctis)
Agnus Dei: XVIII (pro defunctis)
Communio: Lux aeterna