Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Četvrta korizmena nedjelja

Misni proprij

Ulazna pjesma

Veseli se Jeruzaleme!
Kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime,
svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove!
 (usp. Iz 66, 10-11)

Otpjevni psalam - Ps 137, 1-8

Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Pjesma prije Evanđelja - Iv 3, 16

Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje ima život vječni.

U korizmi se prije i poslije Pjesme prije Evanđelja, kad je zgodno, može upotrijebiti jedan od ovih poklika ili koji drugi njima sličan.
Hvala tebi, Kriste, kralju slave vječne!
Hvala i čast tebi, Gospodine Isuse!
Slava i hvala tebi, Kriste!
Slava tebi, Kriste, Riječi Božja!

Anamnetska aklamacija


Pričesna pjesma

Gospodin mi pomaza oči,
i odoh, oprah se i progledah.

(Usp. Iv 9, 1)


Missa XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae
 


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Sretnih li vas (Žganec/Klobučar) (463)
Prinosna: Darove prinesite (230) ili Ti, Gospodine (427)
Pričesna: Otkupljeni smo (436.2) ili Ustat ću i poći (104) ili Bog oprosnik nam darova (442)
Završna: Milosti je čas (464)
 

Graduale Romanum

Introitus: Laetare Jerusalem
Graduale: Laetatus sum
Tractus: Qui confidunt
Offertorium: Laudate Dominum
Communio: Lutum fecit

Više skladbi na CPDL