Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo

Misni proprij

Ulazna pjesma

Narod svoj hrani pšenicom najboljom, 
siti ga medom iz pećine. 
(Ps 81, 17)

Kyrie - Trop pokajničkog čina

Gospodine, ti si...

Otpjevni psalam - Ps 116, 12-13.15.16b-18

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Posljednica

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i Učitelja
pjesmama i popijevkom.
 
Uzdiži ga iznad svega,
ne ćeš preveć hvalit njega
niti kojom pohvalom.
 
Slava evo velika je:
živi kruh što život daje
častit nam je ovaj dan.
 
Kruh što bi kod svetog stola
među dvanaest apostola
podijeljen i blagovan.
 
Pojmo punom, jasnom riječi,
neka milo klikće, ječi
srdaca nam skladan glas.
 
Blagdan slavni svetkujemo,
ustanovu spominjemo
Gozbe što je dade Spas.
 
Novog Kralja stol je ovo,
na njem evo Janje novo,
starom Vazmu dođe kraj.
 
Nesta slika toga trena,
ispred zbilje minu sjena,
tminu progna sunčev sjaj.
 
Što sam stvori ono veče,
Krist to isto tvorit reče,
dovijeka na spomen svoj.
 
Poučeni kako treba
prinosimo dare neba
u žrtvi spasonosnoj. 

Nauke nam svete glase:
kruh u tijelo pretvara se,
vino u krv Gospodnju.
 
Ne shvaćamo, ne gledamo,
al' po jakoj vjeri znamo
što van reda biva tu.
 
U dva lika tu se daje
silne stvari kojima je
tek vanjština razlikom.
 
Tijelo hrana, krv je piće,
Kristovo je ipak biće
sve pod svakom prilikom.
 
Kad ga primiš, nije dio,
nije kriška nego cio
ljudima se predaje.
 
Jeo jedan, jelo trista,
svaki prima svega Krista,
nit ga jelom nestaje.
 
Dobar, opak, blaguju ga,
kob je ipak svakom druga:
život ili smrtni mrak.
 
Smrt je zlima, dobrim žice,
gledaj: isti kruh i piće,
plod toliko nejednak.
 
Kad je tajna razlomljena,
znaj da čest joj odijeljena
ko cjelina vrijedi njena
jer u svakoj sav je dar. 

Nit se mijenja što pri tome
stas il' stanje sakritome:
prilike se samo lome,
ne trga se sama stvar.
 
Anđeoske eto hrane,
putnici se njome hrane;
to je kruh za odabrane,
ne daje se svijetu zlom.
 
Davno mu je spominjanje
Izakovo žrtvovanje,
izraelskog Vazma janje,
mana, hrana pustinjom.
 
Dobar pastir, pravo jelo,
smiluj nam se, Janje bijelo,
daj nam hranu, svoje Tijelo,
brani, vodi stado cijelo
k strani žica blaženog.
 
Silni Bože što nam jesti
na zemaljskoj daješ cesti:
daj nam gore s tobom sjesti,
među svece ti nas smjesti
u nebu kod stola svog.
Amen, aleluja.

Pjesma prije Evanđelja - Iv 6, 51

Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin;
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.​

 

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Tko jede moje tijelo i pije moju krv, 
u meni ostaje, i ja u njemu, govori Gospodin.
 (Iv 6, 57)


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Narod svoj hrani (77.2) ili Sakramentu veličajnom (243)
Posljednica: Hvali, Sion (202)
Prinosna: Po obećanju (228) ili Od Božje snage (229)
Pričesna: Tko jede moje tijelo (135.1) ili O sveta gozbo (242)
Završna: Krist nas je sobom hranio (259) ili Veselo, braćo (848)
 

Graduale Romanum

Introitus: Cibavit eos
Graduale: Oculi omnium
Alleluia: Caro mea
Sequentia: Lauda Sion
Offertorium: Portas caeli
Communio: Hoc corpus

Više skladbi na CPDL