Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Treća korizmena nedjelja

Misni proprij

Ulazna pjesma

Gospodinu su svagda moje oči upravljene,
jer mi nogu izvlači iz zamke.
Pogledaj na me i smiluj se meni,
jer osamljen sam i nevoljan
.
(Ps 25, 15-16)

ili:
Kad na vama pokažem svetost svoju,
skupit ću vas iz svih zemalja.
Poškropit ću vas vodom čistom
i očistit ću vas od svih vaših nečistoća.
I dat ću vam novo srce, govori Gospodin.

(Ez 36, 23-26)

Otpjevni psalam - Ps 19, 8-11

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Pjesma prije Evanđelja - usp. Iv 3, 16

Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

U korizmi se prije i poslije Pjesme prije Evanđelja, kad je zgodno, može upotrijebiti jedan od ovih poklika ili koji drugi njima sličan.
Hvala tebi, Kriste, kralju slave vječne!
Hvala i čast tebi, Gospodine Isuse!
Slava i hvala tebi, Kriste!
Slava tebi, Kriste, Riječi Božja!

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Tko bude pio vode koje ću mu ja dati, govori Gospodin,
ostat će u njemu izvorom vode koja teče u život vječni.

(Iv 4, 13-14)

Missa XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Kada na vama pokažem (426.2) ili Ja se kajem (460)
Prinosna: Spasi, Kriste, svoje djelo (447) ili Bog oprosnik nam darova (442)
Pričesna: Duša moja čezne (146) ili Čuj, Stvoritelju milostiv (438)
Završna: O Isuse, ja spoznajem (455.1 2)
 

Graduale Romanum

Introitus: Oculi mei ili Dum sanctificatus
Graduale: Exsurge
Tractus: Ad te levavi
Offertorium: Justitiae Domini
Communio: Qui biberit

Više skladbi na CPDL