Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Prva korizmena nedjelja


Misni proprij

Ulazna pjesma

Zazvat će me a ja ću ga uslišiti, spasit ću ga i proslaviti, nasitit ću ga danima mnogim. (Ps 91, 15-16)

Otpjevni psalam - Ps 91, 1-2.10-15

Gospodine, budi sa mnom u nevolji!​

Pjesma prije Evanđelja - Mt 4,4b (Pnz 8,3)

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

U korizmi se prije i poslije Pjesme prije Evanđelja, kad je zgodno, može upotrijebiti jedan od ovih poklika ili koji drugi njima sličan.
Hvala tebi, Kriste, kralju slave vječne!
Hvala i čast tebi, Gospodine Isuse!
Slava i hvala tebi, Kriste!
Slava tebi, Kriste, Riječi Božja!

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. (Mt 4,4)

ili:
Svojim će te krilima zaštititi, i pod njegova ćeš se krila skloniti. (Ps 91, 4)

Missa XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae
Anamnetske aklamacije (Anđelko Igrec) - vremenu korizme posebno odgovara Spasi nas, Spasitelju svijeta


Prijedlozi ostalih pjesama

Ulazna: Spasi, Kriste, svoje djelo (447)
Prinosna: Mir svoj, o Bože (237) ili Bog oprosnik nam darova (442)
Pričesna: Ne živi čovjek (449) ili O kruše živi, milosni (200)
Završna: Milosti je čas (464) ili Posveti post naš korizmen (440)
 

Graduale Romanum

Introitus: Invocabit me
Graduale: Angelis suis
Tractus: Qui habitat
Offertorium: Scapulis suis
Communio: Scapulis suis

Više skladbi na CPDL