Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Sveopća molitva – Za pogođene u vrijeme pandemije
04.04.2020.


Liturgijsko razdoblje Veliki tjedan  
Za koji sastav Svećeničko pjevanje  
Opis Prema dekretu Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (Prot. br. 155/20) se za Veliki petak u godini 2020. predlaže da se doda nakana kojom se moli za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa.
Note Preuzmi (Veličina: 25,4 KB)
Broj posjeta 1016