Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Veliki petak - Služba muke Gospodnje

Pieter Lastman - The crucifixion, 1616 - Museum het Rembrandthuis

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE
Služba Muke Gospodnje

1. Danas i sutra Crkva po drevnoj predaji uopće ne slavi otajstava.
2. Oltar nek bude posve gol, bez križa, bez svijećnjaka, bez oltarnika.
3. Popodne ovoga dana, u tri sata otprilike, osim ako se iz pastoralnog razloga ne odabere kasniji sat, obavi se služba Muke Gospodnje. Sastoji se od tri dijela: službe riječi, klanjanja križu i svete pričesti.
Danas se sveta pričest vjernicima dijeli jedino za vrijeme službe Muke Gospodnje. Bolesnicima koji ne mogu sudjelovati kod te službe može se nositi u bilo koji sat dana.

4. Svećenik i sveti poslužnici obučeni u ruho crvene boje kao za misu, pristupe k oltaru, iskažu mu počast, te se potom prostru ničice, ili ako je zgodno, kleknu i mole neko vrijeme u šutnji.
5. Zatim svećenik s poslužnicima pođe k sjedalu. Tu se okrene prema narodu i sklopljenih ruku moli jednu od ovih molitava.

Molitva (ne kaže se Pomolimo se)

Spomeni se, Gospodine,
velikih djelâ svoga milosrđa;
spomeni se vazmenog otajstva,
što ga je Krist, Sin tvoj započeo,
kad je za nas prolio krv:
štiti nas vazda i posvećuj.
Po Kristu.
Ø. Amen.
ili:
Bože, smrt je baština grijeha Adamova,
koja prelazi na sve naraštaje.
Nju si uništio mukom Isusa Krista,
svoga Sina, našega Gospodina.
Po zakonu naravi mi smo slika Adamova:
daj, molimo, da po milosti posvetnoj budemo slika Kristova.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Ø. Amen.

PRVI DIO: SLUŽBA RIJEČI

6. Zatim se čita prvo čitanje iz Knjige Izaije proroka (52, 13 – 53, 12) s psalmom. Za to vrijeme svi sjede.

1. ČITANJE: Iz 52, 13 – 53, 12

Otpjevni psalam - Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25

Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj! 2. ČITANJE: Heb 4, 14-16; 5,7-9

Pjesma prije Evanđelja - Fil 2,8-9

Krist postade poslušan do smrti,
smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime nad svakim imenom.

8. Potom se čita povijest Muke Gospodinove po Ivanu (18, 1–19, 42).

EVANĐELJE: Iv 18, 1–19, 42 9. Poslije čitanja Muke Gospodnje, neka se održi, ako je zgodno, kratka homilija. Na kraju može svećenik pozvati vjernike da kratko vrijeme provedu u molitvi.

Sveopća molitva

10. Služba riječi zaključuje se sveopćom molitvom koja se moli ovako: svećenik stoji kod sjedala ili, ako je zgodno, kod ambona ili kod oltara, te sklopljenih ruku govori poziv na molitvu, kojim se izražava nakana. Zatim neko vrijeme svi u šutnji mole i konačno svećenik raširenih ruku govori molitvu. Za cijelo vrijeme molitve vjernici mogu klečati ili stajati.
11. Biskupske konferencije mogu uvesti poklik naroda prije svećenikove molitve ili odrediti da se zadrži uobičajen đakonov poziv Prignimo koljena – Ustanite na što svi u tišini kleče i mole.
12. U velikoj javnoj potrebi mjesni Ordinarij može dopustiti ili odrediti da se doda posebna nakana.
13. Svećenik smije od broja molitava što ih sadrži misal izabrati one koje većma odgovaraju mjesnim prilikama ali tako da se sačuva redosljed nakana određenih za sveopću molitvu (usp. Opću odredbu Rimskog misala br. 46)

DRUGI DIO: KLANJANJE SVETOM KRIŽU

14. Poslije sveopće molitve svečano je klanjanje svetom Križu.
Prema pastoralnim potrebama od dva oblika pokazivanja izabrat će se onaj koji bude prikladniji.

Prvi oblik pokazivanja svetog križa

15. Zastrti križ nosi se k oltaru, prate ga dva poslužnika sa zapaljenim svijećama. Svećenik stane pred oltar, primi križ, pri vrhu ga malo otkrije i podigne te zapjeva poziv Evo drvo križa. U pjevanju mu pomaže đakon ili, ako je takav slučaj, zbor. Svi odgovore: Dođite, poklonimo se..., i čim to otpjevaju kleknu i neko se vrijeme u tišini klanjaju, a svećenik stoji i drži uzdignut križ.
Zatim svećenik otkrije desnu ruku križa, opet podigne križ i zapjeva poziv
Evo drvo te se postupa kao gore.
Konačno sasvim otkrije križ, podigne ga i treći put zapjeva poziv
Evo drvo te se postupa kao prvi put.
16. Zatim u pratnji dvojice poslužnika sa zapaljenim svijećama odnese križ na ulaz prezbiterija ili na drugo prikladno mjesto te ga ondje položi ili preda poslužnicima da ga ondje drže, a svijeće se postave s lijeve i desne strane križa. Klanjanje se vrši kao dolje, br. 18.

Drugi oblik pokazivanja svetog križa

17. Svećenik ili đakon s poslužnicima, ili drugi prikladan službenik pođe k vratima crkve, ondje uzme nezastrt križ a poslužnici zapaljene svijeće te se u ophodu upute kroz crkvu k svetištu. Blizu vrata, u sredini crkve i na ulazu u prezbiterij nosilac podigne križ i zapjeva poziv: Evo drvo na što svi odgovore Dođite, poklonimo se. Poslije svakog odgovora kleknu i neko vrijeme u šutnji klanjaju se kao gore. Zatim se križ sa svijećama odloži, kao gore, br. 16.

Poziv za otkrivanje svetog križa

Klanjanje svetom križu

18. Svećenik, kler i vjernici pristupaju križu da mu se poklone, prolaze kao u ophodu te mu iskažu počast poklekom na jedno koljeno ili drugim prikladnim znakom prema običaju kraja, na primjer ljubeći križ.
Za to vrijeme pjeva se antifona
Tvome Križu, prijekori ili druge odgovarajuće pjesme, a koji su se poklonili križu, sjednu.
19. Klanjanju se izlaže samo jedan križ. Ako zbog množine naroda ne mogu svi pojedinačno pristupiti, svećenik uzme križ, pošto se jedan dio vjernika pokloni te stojeći u sredini pred oltarom pozove narod na klanjanje svetom križu nakon čega kratko vrijeme drži križ uzdignut kome se vjernici u tišini klanjaju.
20. Poslije klanjanja odnese se križ k oltaru na svoje mjesto. Zapaljene svijeće stave se oko oltara ili blizu križa.

Pjesme za vrijeme klanjanja križu

Stavci, koji spadaju na pojedine zborove označeni su brojevima 1 (prvi zbor) i 2 (drugi zbor).
A što oba zbora pjevaju skupa označeno je s 1 i 2.

Antifona
1 i 2
Tvome križu klanjamo se, Gospodine, te hvalimo i slavimo sveto uskrsnuće tvoje, jer evo: drveta radi nastade radost u cijelom svijetu.

Psalam - Ps 67 (66)
  Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
      obasjao nas licem svojim.
  Rasvijetlio lice svoje nad nama
      i smilovao se nama!


Antifona
1 i 2 
Tvome križu klanjamo se, Gospodine, te hvalimo i slavimo sveto uskrsnuće tvoje, jer evo: drveta radi nastade radost u cijelom svijetu.
 

Prijekori
I

1 i 2 Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Jer izvedoh te iz zemlje Egipta, ti pripravi križ svome Spasitelju.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Hágios o Theós.
Sveti Bože
Hágios o Ischyrós.
Sveti Jaki
Hágios Athánatos, eléison hymás.
Sveti Besmrtni, smiluj nam se.
1 i 2 Jer te vodih kroz pustinju četrdeset godina, i manom te hranih, i uvedoh te u zemlju dosta dobru: ti pripravi križ svome Spasitelju.
Hágios o Theós.
Sveti Bože
Hágios o Ischyrós.
Sveti Jaki
Hágios Athánatos, eléison hymás.
Sveti Besmrtni, smiluj nam se.
1 i 2 Što još moradoh učiniti tebi, a ne učinih? Ja eto zasadih tebe kao izabrani prekrasni vinograd svoj, a ti meni postade odviše gorak, jer žeđ moju napoji octom i kopljem probode bok svome Spasitelju.
Hágios o Theós.
Sveti Bože
Hágios o Ischyrós.
Sveti Jaki
Hágios Athánatos, eléison hymás.
Sveti Besmrtni, smiluj nam se.

II

Ja rado tebe bičevima uradih Egipat s prvorođencima njegovim, a ti mene predade, da me bičuju.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja izvedoh tebe iz Egipta potopivši Faraona u Crveno more, a ti mene predade glavarima svećeničkim.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja pred tobom otvorih more, a ti otvori kopljem bok moj.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja pred tobom idoh u stupu oblaka, a ti mene odvede u sudnicu Pilata.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja hranih tebe u pustinji manom, a ti mene udari zaušnicama i bičevima.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene, a ti mene napoji žuči i octom.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja radi tebe potukoh kraljeve Kananejske, a ti si tukao trstikom glavu moju.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko, a ti dade glavi mojoj kravavi vijenac.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja uzvisih tebe velikom moći, a ti mene objesi na drvo križa.
Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe? Odgovori meni!

Pjesan

Antifona
1 i 2 Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.
    Slatko drvo, slatki čavli nose teret slatki taj.
Pjesan
1  Usta moja opjevajte sretno svršen slavni boj.
    Znamen križa proslavljajte uzdižući jasni poj,
    Kako Isus žrtvova se, žrtvom spasi narod svoj.

2  Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.


1  Višnji Stvorac žaleć bijedu Adama zavedenog,
    Kada taj se usmrtio voćem s drva zlokobnog,
    Nađe drvo što će platiti silnu štetu drva tog.

2  Slatko drvo, slatki čavli, nose teret slatki taj.


1  Trebalo je prema redu ostavljenom za naš spas
    Da omete mudrost, varku koju sprede zmijin glas,
    I da otud lijek namakne, otkle dušman rani nas.

2  
Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.

 
1  Kada vrijeme napuni se da ta miso bude čin
    Krenu s grada Oca svoga Stvorac svijeta, Božji Sin.
    I u tijelu pojavi se kao sinak Djevičin.

2  Slatko drvo, slatki čavli, nose teret slatki taj.


1  Plače Dijete položeno posred tijesnih jaslica,
    Povojima povija mu tijelo Majka Djevica,
    Ruke, noge Svevišnjemu usko steže vezica.

2  
Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.


1  Trideset kad minu ljeta, te mu kraju dođe put
    Dragovoljno Spas dobrostiv ispit htjede čemer ljut
    Pa ko janje na Križ kruti bi za žrtvu uzdignut.

2  Slatko drvo, slatki čavli, nose teret slatki taj.


1  Žuč mu daju i on gine, nježan lik mu presveti
    Bodu trnje, čavli, koplja, Krv i voda s boka vri,
    O gle vrela, koje pere zemlju i svijet čitavi!

2  
Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.


1  Savij grane, stablo silno, mekšaj jezgru drvu svom,
    Neka mine sva tvrdoća prirođena biću tvom.
    Tijelu Kralja svevišnjega budi mekšom posteljom.

2  Slatko drvo, slatki čavli, nose teret slatki taj.


1  Samo ti si bilo vrijedno žrtvu svijeta nositi
    Postat lađom, što će k luci potopljene voziti,
    Koju svu će Jaganjčeva sveta Krv orositi.

2  
Križu sveti stablo svako zavidi ti čarni sjaj;
    S takvim lišćem, cvijetom, plodom nema ga ni koji gaj.
Zaključak se nikad ne ispušta.
1 i 2 U sve vijeke budi slava Trojici božanstvenoj,
    Ocu, Sinu, Duhu Svetom, koji tješi narod svoj,
    Nek se ime višneg Boga pjeva po vasionoj. Amen.

TREĆI DIO: SVETA PRIČEST

21. Na oltar se prostre oltarnik i postavi tjelesnik i knjiga. Onda đakon, ili, ako ovoga nema, sam svećenik donese Svetotajstvo iz mjesta pohrane kratkim putem k oltaru. Svi stoje u tišini. Dva poslužnika sa zapaljenim svijećama prate Svetotajstvo i stave svijećnjake oko oltara ili na nj.
22. Kad đakon odloži Svetotajstvo na oltar i otkrije čestičnjak, pristupi svećenik, poklekne i uziđe k oltaru. Ondje sklopljenih ruku glasno reče:
Spasonosnim zapovijedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti:
Svećenik raširi ruke, a svi prisutni nastave:
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Svećenik sam nastavi raširenih ruku:
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala,
daj milostivo mir u naše dane,
da s pomoću tvoga milosrđa
budemo svagda i slobodni od grijeha
i sigurni od sviju nereda,
čekajući blaženu nadu:
dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
Narod zaključi molitvu poklikom:
Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
23. Zatim svećenik sklopljenih ruku tiho govori:
Gospodine Isuse Kriste,
neka mi blagovanje tvoga Tijela i Krvi
ne bude na sud i osudu
nego po tvojoj dobroti
neka mi bude duši i tijelu zaštita i lijek.
24. Nato poklekne, uzme česticu, malo je podigne iznad čestičnjaka te licem prema narodu naglas kaže:
Evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.
Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.
I zajedno s narodom jedanput kaže:
Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ
i ozdravit će duša moja.
Okrenut k oltaru i s poštovanjem blaguje Tijelo Kristovo.
25. Zatim dijeli pričest vjernicima. Za vrijeme pričešćivanja može se pjevati prikladna pjesma.
26. Kad pričešćivanje svrši, prikladan poslužnik odnese čestičnjak na pripravljeno mjesto izvan crkve ili, zahtijevaju li to prilike, pohrani u svetohranište.
27. Onda svećenik, ako je zgodno, neko vrijeme drži svetu šutnju a zatim rekne ovu popričesnu molitvu:
Svemogući vječni Bože!
Ti si nas obnovio velikim djelom svoga milosrđa,
blaženom smrću i uskrsnućem Isusa Krista:
čuvaj u nama njegove plodove, i primanjem tog otajstva
daj nam snage da ti vjerno služimo.
Po Kristu.
Ø. Amen.​
28. Za otpust svećenik, svojeći prema narodu ispruži nad njim ruke i moli ovu molitvu:
Molitva nad narodom

Tvoj narod, Gospodine,
slavio je smrt tvoga Sina
u nadi uskrsnuća s njime.
Molimo te,
blagoslovi ga i daj mu oproštenje i utjehu,
učvrsti vjeru u vječno otkupljenje.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.​
I svi se raziđu u šutnji. U zgodno vrijeme oltar se ogoli.
29. Koji su sudjelovali u svečanoj popodnevnoj službi ne govore Večernju.

Prijedlozi ostalih pjesama

Otpjevni psalam: Oče, u ruke tvoje (510 ili 511)
Prije Evanđelja: Krist postade poslušan (475)
Pokazivanje Križa: Dođite, poklonimo se (512 ili 513)
Klanjanje Križu: Puče moj (515) ili Usta moja opjevajte (516) ili Častimo te (481)
Pričesna: Bog je tako ljubio svijet (135.3) ili Moj Isuse (245)
 

Graduale Romanum

Tractus: Domine, exaudi
Graduale: Christus factus est
Invitatio in ostentenda sancta Cruce: Ecce lignum Crucis
Cantus in adoratione s. Crucis peragendi: Crucem tuam adoramus
Improperia: Popule meus
Hymnus: Crux fidelis
Communio: Fieri potest cantus aptus

Više skladbi na CPDL