Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Zaklone moj utvrdo moja

U suizdanju Varaždinske biskupije i Kršćanske sadašnjosti objavljena \nje zbirka uglazbljenih psalama Zaklone moj, utvrdo moja, skladatelja i varaždinskog kantora Anđelka Igreca.

Na 50-ak stranica ovoga notnog izdanja nalazi se 36 skladbi koje pokrivaju 40 psalama, a čiju veliku većinu ne nalazimo uglazbljenu u hrvatskome crkvenom kantualnu Pjevajmo Gospodinu pjesmu novu (PGPN). Upravo nedostatak uglazbljenih psalama za liturgijsku godinu ABC bio je poticaj skladatelju da svojim glazbeno-umjetničkim oblikovanjem popuni prazninu koja se crkvenim glazbenicima povremeno otvara tijekom liturgijske godine. Budući da i sAcm djeluje kao aktivni crkveni glazbenik, Anđelko Igrec bio je također u prigodi većinu uglazbljenih psalama aprobirati u crkvenoj sredini u kojoj djeluje.
Skladanjem u responzorijalnom stilu, psalmi su prilagođeni pučkom izvođenju antifona, dok solističke dionice psalama slijede ritam teksta, te neće predstavljati preveliki problem za uvježbanije psalmiste.

Predgovor zbirci napisali su varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak i regens chori zagrebačke katedrale mo. Miroslav Martinjak:

Zaklone moj, utvrdo moja

Liturgija je vrhunac kojem teži djelatnost Crkve, i ujedno izvor iz kojega proistječe sva njezina snaga (SC 10). Ova zbirka pripjevnih psalama želi obogatiti taj vrhunac kršćanskog života.

Psalmi govore  u molitvenom obliku  o povijesti Boga s njegovim narodom i pojedinca vjernika s njegovim Bogom i to ne kao povijesne epizode; oni su mnogo više ljudska jeka na Božje djelovanje koje se i danas nastavlja. I mi danas uvijek smo iznova svjedoci čudesnog djelovanja Božjeg. Psalme je ispjevao čovjek poput današnjeg: ispunjen radošću, strahom, malenošću, ali i zvjezdanim trenucima. On je u riječ pretočio tajnu života, ali i moćno Božje prisustvo. Pjevati psalme znači dozvoliti da i na nas prije|e duhovno strujanje tog govora ispunjenog iskustvom Boga, čije se djelovanje sastoji baš u približavanju neba i zemlje, posebnog i svakodnevnog.

Pjevanje psalama uključuje na eminentan način čitavog čovjeka: glas, sjetila, srce i duh (corde cogitare) stapaju se u jednoglasje; pri tom nije primarna zadaža da glas zabljesne u svojoj ljepoti, nego da pjevač istovremeno postane instrument Riječi.

Ovo izdanje donosi uglazbljenja većinom dosad neuglazbljenih psalama za liturgiju. Nastala su u okviru projekta Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije Svaki tjedan psalam jedan na biskupijskoj internetskoj stranici, kojim se želi probuditi svijest za pjevanje psalama u misi: da se na nedjeljnim i blagdanskim misnim slavljima redovito izmjenjuju psalmisti, koji pjevaju psalam predvi|en u lekcionaru za dotično slavlje.

Neka Bog pošalje našim zajednicama dovoljno pjevača, koji će Riječ duhovno proniknuti, srčano izgovoriti i zdušno navijestiti.

mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih

Od prvih kršćanskih vremena psalmi su postali najizvrsnija pjesmarica kršćana. Premda su nastali u židovskom narodu u davna vremena, oko 1300 i 200 godina prije Krista, njihova tematika i sadržaj ostali su bliski čovjeku vjerniku u svim etapama kršćanske povijesti bez obzira na rasu i dob te su kao takvi najbolja škola molitve i ispravne kršćanske duhovnosti. Svojim sadržajem obuhvaćaju cjelovitog čovjeka sa svim njegovim dobrim i lošim stranama, vedrim i sumornim danima, danima agonije i danima nadanja. Obuhvaćaju čovjeka u životnim borbama i razočaranjima, u radosti i tuzi i sve to zbiva se pred licem velikog Boga Jahve koji jedini tvori čudesa, koji rijeku vodom napuni, pripremi zemlju, brazde joj natopi, grude poravna, kišom je omekša..., daje da iznikne trava, grane sunce, daje da pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom..."

Vjernička duša ne treba se puno truditi kako bi u toj psalmodijskoj poeziji prepoznala riječ natopljenu Božjom blizinom i ljudskom odanošću koja žudi za Bogom kao košuta za izvor vodom. Psalmima kao i himnima svojstveno je pjevanje i tek tada dobivaju svoj puni sjaj i ljepotu. Oživljavanje pripjevnog psalma (responzorijalnog psalma) u liturgiji plod je obnovljene liturgije Drugog vatikanskog sabora i veliki poticaj za glazbena stvaranja na tu temu. Zaživljenost pripjevnog psalma velikim dijelom je uspjela u našem podneblju i naša službena pjesmarica Pjevajte Gospodu pjesmu novu postigla je na tom planu dobar uspjeh.

Od mnoštva prisutnih psalama za liturgiju, velikim dijelom melodije su prihvaćene i s radošću i oduševljenjem ih pjeva vjernički puk. Uz te psalme ima veliki dio psalama za liturgijsku godinu ABC koji nisu uglazbljeni i upravo ova zbirka psalama Anđelka Igreca želi nadomjestiti taj nedostatak. Ona je i dobar temelj kao i poticaj da se ostvari projekt Hrvatski gradual koji je pokrenulo Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika s Institutom za crkvenu glazbu i Hrvatskim institutom za liturgiju. Hrvatski gradual obuhvatio bi sve psalme prema lekcionarima za liturgijsku godinu A, B i C, zatim psalme za sve Svetkovine, Blagdane i ostale vjerničke pobožnosti.

Uključenjem svih hrvatskih crkvenih glazbenika nadamo se skoroj realizaciji i toga projekta.Kršćanska praksa poznaje tri načina izvođenja psalama: antifonalno, responzorijalno i direktno izvođenje psalama. Sva tri načina uzeta su iz sinagogalne prakse. Za pučko vjerničko pjevanje najprikladniji je upravo responzorijalni način ili pripjevni način kakav se njeguje u euharistijskom slavlju. Psalam je podijeljen u kitice koje izvodi solist, a narod na solistički navještaj odgovara pripjevom koji je redovito vrlo pjevan i lak za memoriranje.

Anđelko Igrec vodio je brigu o toj komponenti u priloženoj zbirci psalama i prilagodio melodije pučkom izvođenju kome neće biti prezahtjevno skladno ih otpjevati. Solističke dionice psalama slijede ritam teksta u prirodnom razvoju i ponekad razvijenijim melodijskim linijama ocrtavaju psalmodijsku poruku. Neke psalmodijske tekstove autor je intenzivnije doživljavao i tu su nastale melodije prožete malom dramom i ushitom. Za iskusne soliste ni to neće biti preveliki izazov. Također ni orguljska pratnja neće stvarati velike probleme orguljašima koji sviraju po notama i posjeduju solidnu orguljašku tehniku sviranja.

Neka i ova zbirka psalama bude doprinos oživljavanju i približavanju psalmodijske poruke vjerničkom puku koji će zdušno i jednoglasno klicati Gospodine, divno li je ime tvoje po svoj zemlji.

prof. mr. art. Miroslav Martinjak