Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Cvjetnica - Nedjelja Muke Gospodnje

CVJETNICA
Nedjelja Muke Gospodnje

1. Danas se Crkva spominje ulaska Krista Gospodina u Jeruzalem da dovrši svoje vazmeno otajstvo. Zato se u svim misama vrši spomen toga Gospodnjeg ulaska, prije glavne mise ophodom ili svečanim ulazom, a prije drugih misa običnim ulazom. Svečani ulaz, ali ne ophod, može se ponoviti i prije koje druge mise koja se obično slavi s velikim sudjelovanjem naroda.

SPOMEN GOSPODNJEG ULASKA U JERUZALEM

Prvi oblik: Ophod

2. U određen sat skupi se narod u manjoj crkvi ili na kojem drugom zgodnom mjestu izvan one crkve u koju se ide ophodom. Vjernici drže u rukama grančice.
3. Svećenik i poslužnici, obučeni u misno ruho crvene boje, pristupe k mjestu gdje je okupljen narod. Svećenik mjesto misnice može obući plašt, koji odlaže poslije ophoda.
4. Za to vrijeme pjeva se ova antifona ili koja druga prikladna pjesma:

Antifona - Mt 21,9

Hosana Davidovu sinu:
Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju: Hosana u visini!

5. Tada svećenik po običaju pozdravi narod. Zatim se kratkim upozorenjem pozovu vjernici da djelatno i savjesno sudjeluju u slavlju ovoga dana. To se čini ovim ili sličnim riječima:
Draga braćo i sestre! Već od početka korizme pripravljali smo se na Vazam pokorom i djelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom Crkvom započnemo slavlje vazmenog otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova. On je zato i unišao u svoj grad Jeruzalem. Ondje je htio trpjeti i umrijeti, ondje je imao od mrtvih ustati. Izvršimo, dakle, spomen tog ulaska živom vjerom i pobožnošću. Sljedimo Gospodina na križnom putu, da imamo dijela u njegovu uskrsnuću.
6. Poslije upozorenja svećenik skopljenih ruku moli jednu od ovih molitava:
Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, blagoslovi  ove grančice. Svečanim ophodom i klicanjem pratimo danas Krista kralja: daj nam po njemu stići u nebeski grad Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Ili:
Pomolimo se. Bože, umnoži nam vjeru i usliši molbe. Danas držimo grančice u čast Kristu pobjedniku, daj da po njemu budemo plodni dobrim djelima. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
I poškropi grančice blagoslovljenom vodom a pri tom ništa ne govori.
7. Potom se navijesti Evanđelje o Ulasku Gospodnjem po jednom od četiri Evanđelja. Čita ga đakon ili, ako njega nema, svećenik kao obično.

Godina A - Evanđelje: Mt 21, 1-11
Godina B - Evanđelje: Mk 11, 1-10 ili Iv 12, 12-16
Godina C - Evanđelje: Lk 19, 28-40

8. Ako je zgodno, poslije Evanđelja, može se održati kratka homilija. Prije ophoda svećenik ili koji drugi prikladan službenik može upozoriti narod ovim ili sličnim riječima:
Draga braćo i sestre! Kao što je nekad židovski narod klicao Isusu, pođimo tako i mi u povorci, pjevajući pjesme:
9. I ophod krene prema crkvi gdje će se slaviti misa.
Ako se kadi, prvi ide kadioničar s kadionicom koja se dimi, potom križonoša s urešenim križem između dva poslužnika sa zapaljenim svijećama, pa svećenik sa službenicima a za njima vjernici s grančicama. Za vrijeme ophoda zbor i narod pjevaju ove ili druge prikladne pjesme.

Prva antifona

Židovska su djeca, s granama maslina u ruci,
došla u susret Gospodinu
i klicala u sav glas: Hosana u visini!

Ako je zgodno, antifona se ponavlja između redaka psalma 24 (23).

Psalam 24 (23)

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
    svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
    i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
    tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
    duša mu se ne predaje ispraznosti
    i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina
    i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
    koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje,
    dižite se dveri vječne,
    da uniđe Kralj slave.«
»Tko je taj Kralj slave?«
    »Gospodin silan u boju!«

»Podignite vrata, nadvratnike svoje,
    dižite se dveri vječne,
    da uniđe Kralj slave.«
»Tko je taj Kralj slave?«
    »Gospodin nad Vojskama - on je Kralj slave!«

 

Druga antifona

Židovska su djeca prostirala haljine svoje po putu
i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu;
blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodina.

Ako je zgodno, antifona se ponavlja između redaka psalma 47 (46).

Psalam 47 (46)

Narodi svi, plješćite rukama,
    kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
    kralj velik nad zemljom svom.

Narode je nama podložio,
    pogane stavio pod noge naše,
baštinu nam odabrao –
    ponos Jakova svoga ljubimca.

Ulazi Bog uz klicanje,
    Gospodin uz zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
    pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
    pjevajte Bogu, pjevači vrsni.
Bog kraljuje nad narodima,

    stoluje Bog nasvetom prijestolju.

Prvaci se pribiru poganski
    k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje,
    nad svima je on uzvišen.

Himan Kristu Kralju

Zbor: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.
Svi: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.​

Zbor: Izraelov Kralj si ti, Davidov o svijetli sine,
što u ime Gospodnje dolaziš nam pun miline.
Svi: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.​

Zbor: Puk židovski nekada s palmama je tebe sreto,
s pjesmom, željom, molitvom dolazimo mi ti eto.
Svi: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.​

Zbor: Oni te veličahu još u smrtnom tijelu tvomu,
mi ti sada pjevamo kao Kralju preslavnomu.
Svi: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.​

Zbor: Milo njih si primio, i naš poklon primi tako,
Kralju dobar, milostiv, koji ljubiš dobro svako.
Svi: Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste,
kom Hosana klicahu mala usta djece čiste.​

10. Dok ophod ulazi u crkvu pjeva se ovaj pripjev ili druga pjesma koja govori o ulasku Gospodnjem:
Kad je ono Gospodin ulazio u sveti grad,
djeca židovska oglašavahu uskrsnuće života.
S granama palminim: Hosana, vikahu, u visini!
Kad je čuo narod da Isus dolazi u Jeruzalem,
izađoše mu u susret.
S granama palminim: Hosana, vikahu, u visini!
11. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast, i ako je zgodno, okadi ga. Zatim ode k sjedalu (skine plašt i uzme misnicu) te izostavivši ostalo, zaključi ophod zbornom molitvom mise, koja se onda nastavlja kao obično.

Drugi oblik: Svečani ulaz

12. Gdje nije moguće držati ophod izvan crkve, Gospodnji ulazak se slavi u crkvi svečanim ulazom prije glavne mise.
13. Vjernici se skupe pred crkvenim vratima ili u samoj crkvi držeći u rukama grančice. Svećenik, poslužnici i neki predstavnici vjernika pristupe ka zgodnom mjestu u crkvi, izvan svetišta, gdje bar većina vjernika može pratiti obred.
14. Dok svećenik ide k spomenutom mjestu pjeva se antifona Hosana ili druga prikladna pjesma. Zatim se blagoslove grančice i navijesti Evanđelje o ulasku Gospodnjem u Jeruzalem, kao gore (br. 5-7).
Poslije Evanđelja, svećenik s poslužnicima i predstavnicima vjernika svečano krene kroz crkvu ka svetištu. Za to vrijeme pjeva se pripjev:
Kad je ono Gospodin (br. 10) ili druga prikladna pjesma.
15. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast. Zatim ode k sjedalu, te izostavivši ostalo izmoli zbornu molitvu mise koja se onda nastavlja kao obično.

Treći oblik: Običan ulaz

16. U svim ostalim misama ove nedjelje kad nema svečanog ulaza, vrši se spomen Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem običnim ulazom.
17. Dok svećenik ide k oltaru, pjeva se ulazna pjesma s psalmom (br. 18) ili druga pjesma istog sadržaja. Došavši k oltaru, svećenik mu iskaže počast te ode k sjedalu i pozdravi narod. Zatim nastavi misu kao obično. U misama bez naroda i u drigm misama, kad nije moguće pjevati ulaznu pjesmu, došavši k oltaru i iskazavši mu počast, svećenik odmah pozdravi narod, čita ulaznu antifonu i nastavi misu kao obično.

18. Ulazna antifona
Šest dana pred svečani Vazam,
kad je Gospodin ušao u grad Jeruzalem,
u susret mu izađoše djeca; u rukama držahu palmove grančice
i vikahu glasno: Hosana u visini;
blagoslovljen koji si došao u mnoštvu svoga milosrđa.

Ps 24 (23), 9-10
    »Podignite vrata, nadvratnike svoje,
        dižite se dveri vječne,
        da uniđe Kralj slave.«
    »Tko je taj Kralj slave?«
        »Gospodin nad Vojskama - on je Kralj slave!«
Hosana u visini:
Blagoslovljen koji si došao u mnoštvu svoga milosrđa.


19. Gdje nije moguće imati ni ophod ni svečani ulaz, dobro je u večernje sate subote ili u zgodan sat nedjelje održati službu Božje riječi o mesijanskom ulasku i o muci Gospodnjoj.

Misa

20. Poslije ophoda ili svečanog ulaza svećenik počne misu zbornom molitvom.
21. Zborna
Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu.

1. ČITANJE: Iz 50, 4-7

Otpjevni psalam - Ps 22, 8-9.17-20.23-24

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? 2. ČITANJE: Fil 2,6-11

Pjesma prije Evanđelja - Fil 2,8-9

Krist postade poslušan do smrti,
smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom.

22. Kod čitanja povijesti Gospodnje muke nema svijeća ni kađenja, ne pozdravlja niti se znamenuje knjiga. Čita je đakon ili, ako njega nema, sam svećenik. Mogu je čitati i čitači laici, no riječi Kristove, ako je moguće, nek budu pridržane svećeniku. Đakoni, a ne drugi, prije pjevanja muke traže blagoslov od svećenika kao i inače prije Evanđelja.

Godina A - EVANĐELJE: Mt 26,14-27,66
Godina B - EVANĐELJE: Mk 14,1-15,47 Godina C - EVANĐELJE: Lk 22,14-23,56 23. Poslije povijesti muke, ako je zgodno, neka se održi kratka homilija.
Govori se Vjerujem.

Anamnetska aklamacija

Pričesna pjesma

Oče moj, ako me ne može mimoići ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja. (Mt 26, 42)

Missa XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae
Anamnetske aklamacije (Anđelko Igrec) - vremenu korizme posebno odgovara Spasi nas, Spasitelju svijeta


Prijedlozi ostalih pjesama

Početak obreda: Hosana Davidovu Sinu (468)
Ophod: Židovska su djeca (469), Slava, čast i hvala ti (470 ili 471)
Ulazna: Kad je ono Gospodin (472)
Prinosna: Po obećanju (228.2)
Pričesna: O Spase roda ljudskoga (479) ili Moj Isuse (245)
Završna: Sretnih li vas (Žganec/Klobučar) (463) ili Svaka duša (492)
 

Graduale Romanum

Antiphona Hosanna filio David
Antiphona Pueri Hebraeorum portantes
Antiphona Pueri Hebraeorum vestimenta
Hymnus Gloria, laus et honor
Intrante processione: Ingrediente Domino
Tractus: Deus, Deus meus
Graduale: Christus factus est
Offertorium: Impropérium expectávit
Communio: Pater si non potest

Više skladbi na CPDL