Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Velika subota - Vazmeno bdjenje

VAZAM - NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA
Vazmeno bdjenje u svetoj noći

1. Po starodrevnoj predaji ovo je noć bdjenja Gospodinu (usp. Izl 12,42), kad vjernici, prema evanđeoskoj opomeni (Lk 12,35 slj.), drže u rukama zapaljene svjetiljke poput ljudi koji čekaju kad će se vratiti Gospodin da, kad dođe, njih zateče budne i posadi za svoj stol.
2. Bdjenje ove noći tako je raspoređeno da poslije kratke službe svjetla (prvi dio bdjenja) sveta Crkva razmatra divna djela što ih je Gospodin Bog svome narodu od početka činio, vjeran svojoj riječi i obećanju (drugi dio ili Služba riječi) dok pred osvit uskrsnog jutra s novim članovima, preporođenim  u krštenju (treći dio), ne bude pozvana k stolu što ga je Gospodin smrću i uskrsnućem pripravio svome narodu (četvrti dio).
3. Čitavo Vazmeno bdjenje slavi se obnoć: ili neće započeti prije nego padne noć ili će završiti prije zore nedjelje.
4. Noćna misa, makar se slavila prije ponoći, misa je nedjelje uskrsnuća Gospodnjega. Tko god sudjeluje u noćnoj misi može se ponovno pričestiti na drugoj misi na dan Vazma.
5. Tko misi ili koncelebrira u noći, može još jedanput na dan Vazma misiti ili koncelebrirati.
6. Svećenici i poslužnici nose bijelo ruho kao na misi. Nek se priprave svijeće za sve nazočne.
 

PRVI DIO: SVEČANI POČETAK BDJENJA ILI SLUŽBA SVJETLA

Blagoslov ognja i pripravljanje svijeće

7. U crkvi se ugase svjetla. Na prikladnom mjestu izvan crkve pripravi se krijes. Kad se narod ondje skupi, pristupi svećenik sa službenicima, od kojih jedan nosi uskrsnu svijeću. Gdje nije moguće zapaliti vatru izvan crkve, obred se odvija kao niže u br. 13.
8. Svećenik pozdravi sakupljeni narod kao obično i kratko mu protumači smisao noćnog bdjenja ovim ili sličnim riječima:
Draga braćo i sestre!
U ovoj presvetoj noći Gospodin naš Isus Krist
prešao je iz smrti u život.
Crkva poziva svu svoju djecu širom svijeta
da se skupe na bdjenje i molitvu.
Ako se lušanjem riječi i svetkovanjem njegovih otajstava spominjemo Vazma Gospodnjega,
imamo nadu da ćemo biti dionici njegove pobjede nad smrću
i s njime zauvijek živjeti u Bogu.
9. Zatim se blagoslivlje oganj.
Pomolimo se.
Bože, po svome Sinu
ti si vjernima svojim dao oganj svoga sjaja.
Blagoslovi  ovaj novi oganj
i po vazmenom slavlju ražari u nama živu želju za tobom,
da čiste duše prispijemo na blagdan vječne slave.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Ø. Amen.
Novim ognjem upali se uskrsna svijeća.
10. Ako se, zbog shvaćanja naroda, čini zgodnim nekim simbolima istaknuti dostojanstvo i značenje uskrsne svijeće, može to biti ovako:
Pošto se blagoslovi novi oganj, svjećonoša ili jedan od poslužnika donese uskrsnu svijeću pred služitelja koji pisaljkom ureže u nju križ. Zatim ureže iznad križa grčko slovo Alfa a ispod njega slovo Omega, te između krakova križa četiri brojke tekuće godine i pri tom govori:
(1)
Krist jučer i danas (ureže okomitu crtu)
(2) Početak i svršetak (ureže vodoravnu crtu)
(3)
Alfa (ureže nad okomitom crtom slovo A)
(4)
I Omega (ureže ispod okomite crte slovo Ω)
(5)
Njegova su vremena (ureže prvi broj tekuće godine u gornjem lijevom kutu križa)
(6)
I vjekovi (ureže drugi broj tekuće godine u desnom gornjem kutu križa)
(7)
Njemu slava i vlast (ureže treći broj tekuće godine u lijevom donjem kutu križa)
(8)
po sve vjekove vječnosti. Amen (ureže četvrti broj tekuće godine u desnom donjem kutu križa)


11. Kad se završi uređivanje križa i ostalih znakova, svećenik može u svijeću zabosti pet zrna tamjana u obliku križa govoreći:
(1) 
Po svojim svetim ranama
(2) slavnim
(3) čuvao nas
(4) i sačuvao
(5) Krist Gospodin. Amen.
12. Novim ognjem svećenik zapali svijeću govoreći:
Svjetlo slavno uskrsnulog Krista
Raspršilo tmine pameti i srca.
13. Gdje se zbog mogućih poteškoća ne pali krijes, blagoslov ognja se prilagodi okolnostima. Narod se kao inače skupi u crkvi, svećenik u pratnji poslužnika s uskrsnom svijećom dođe do vrata crkve. Narod je po mogućnosti okrenut k svećeniku. Pozdrav i upozorenje kao gore br. 8. Onda se blagoslivlja oganj (br. 9) i po volji pripravlja i pali svijeća (br. 10-12).

Ophod

14. Zatim đakon ili, ako njega nema, svećenik uzme uskrsnu svijeću, podigne je i zapjeva:
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø.
 Bogu hvala.


Biskupska konferencija može odrediti i dulji poklik.
Zatim svi uđu u crkvu, na čelu đakon s uskrsnom svijećom. Ako se kadi, pred đakonom ide kadioničar s kadionicom koja se dimi.

15. Kod crkvenih vrata đakon stane, podigne svijeću i zapjeva drugi put.
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø.
 Bogu hvala.
i pripale svoje svijeće plamenom uskrsne svijeće i krenu dalje.
16. Kad đakon dođe pred oltar, okrene se narodu i treći put zapjeva:
Svjetlo Kristovo
Svi odgovore
Ø.
 Bogu hvala.
i upale se svjetla po crkvi.

Vazmeni hvalospjev

17. Stigavši pred oltar, svećenik pođe k sjedalu. Đakon postavi uskrsnu svijeću na svijećnjak pripravljen usred svetišta ili pokraj ambona; ako se kadi, stavi tamjana kao za Evanđelje u misi, moli i prima blagoslov od svećenika koji govori tišim glasom:
Gospodin ti bio u srcu i na usnama da dostojno i prikladno navjestiš njegov Vazmeni hvalospjev: U ime Oca i Sina i  Duha Svetoga. Ø. Amen.
Taj se blagoslov izostavlja ako hvalospjev naviješta netko tko nije đakon.
Đako, a ako njega nema, sam svećenik okadi, ako je zgodno, knjigu i svijeću, navješćuje vazmeni hvalospjev s ambona ili propovjedaonice. Svi stoje sa zapaljenim svijećama u rukama.
Ako treba, vazmeni hvalospjev može navijestiti i pjevač koji nije đakon. Ali taj izostavlja riječi
I vas molim zato do kraja poziva a isto tako pozdrav Gospodin s vama.
Može se pjevati i kraći oblik hvalospjeva. Osim toga, Biskupska konferencija može u sam hvalospjev uvrstiti i neke poklike naroda.


18. Duži oblik Vazmenog hvalospjeva
19. Kraći oblik Vazmenog hvalospjeva

DRUGI DIO: SLUŽBA RIJEČI

20. U ovom bdjenju, koje je majka svih bdjenja, predlaže se devet čitanja i to sedam iz Staroga, a dva iz Novog zavjeta (Poslanica i Evanđelje).
21. Iz pastoralnih razloga može se smanjiti broj čitanja iz Staroga zavjeta, ali uvijek valja poštivati pravilo da je čitanje Božje riječi temeljni dio ovog Vazmenog bdjenja. Čitaju se barem tri čitanja iz Staroga zavjeta, a u prijekoj potrebi barem dva. Neka se nikad ne izostavi čitanje 14. poglavlja Izlaska.
22. Svijeće se odlože, svi sjede. Prije čitanja svećenik upravi narodu ovaj ili sličan uvodni nagovor:
Braćo i sestre!
Svečano smo počeli vazmeno bdjenje. Poslušajmo sada u sabranosti Božju riječ. Promatrajmo kako je Bog u prošlosti spasavao svoj narod i kako je u punini vremena poslao svoga Sina, Spasitelja. Molimo da to vazmeno djelo spasenja Bog dovrši u nama punim otkupljenjem.
23. Slijede čitanja. Čitač pođe k ambonu i navijesti prvo čitanje. Zatim psalmist ili pjevač izvode psalam a narod odgovara pripjevom. Zatim svi ustanu, a svećenik kaže: Pomolimo se.
Svi se neko vrijeme u šutnji mole na što se govori Zborna.
Namjesto pripjevnog psalma može biti sveta šutnja. U tom slučaju izostavlja se stanka poslije
Pomolimo se.

1. ČITANJE: Post 1,1-2,2 ili 1,1.26-31a
OTPJEVNI PSALAM

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje! ili
Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Molitva poslije čitanja

2. ČITANJE: Post 22,1-18 ili 22,1-2.9a.10-13.15-18
OTPJEVNI PSALAM

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Molitva poslije čitanja

3. ČITANJE: Izl 14,15-15,1a
Čitanje završava riječima: Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu: (ne kaže se Riječ Gospodnja, već se odmah zapjeva psalam)
OTPJEVNI PSALAM
Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio! Molitva poslije čitanja

4. ČITANJE: Iz 54,5-14
OTPJEVNI PSALAM

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio! Molitva poslije čitanja

5. ČITANJE: Iz 55,1-11
OTPJEVNI PSALAM

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja! Molitva poslije čitanja

6. ČITANJE: Bar 3,9-15.32-4,4
OTPJEVNI PSALAM

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga! Molitva poslije čitanja

7. ČITANJE: Ez 36,16-17a.18-23
OTPJEVNI PSALAM

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože za tobom! ili
Čisto srce stvori mi, Bože! Molitva poslije čitanja

31. Nakon poslijednjeg čitanja iz Staroga zavjeta, njegova responzorija i molitve upale se svijeće na oltaru a svećenik povede pjesan Slava i svi je prisutni prihvate uz zvonjavu zvona prema mjesnom običaju.
32. Nakon pjesni svećenik moli zbornu kao obično.
Pomolimo se.
Bože, ti ovu presvetu noć
obasjavaš slavom Gospodnjeg uskrsnuća.
Oživi u nama duh posinstva,
što smo ga u krštenju primili:
obnovi nas u tijelu i duhu,
da ti služimo iskrena srca.
Po Gospodinu.
Ø. Amen.
33. Zatim čitač navijesti Poslanicu.

POSLANICA: Rim 6,3-11

34. Kad svrši Poslanica svi ustanu, svećenik svečano zapjeva Aleluja, a svi ga ponove. Zatim psalmist ili pjevač izvodi psalam. Narod odgovara Aleluja. Bude li potrebno, sam psalmist povede i Aleluja.


 

Otpjevni psalam
Aleluja
Ponavlja se antifona.
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
    jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
    »Vječna je ljubav njegova!«

Ponavlja se antifona.
Gospodnja me uzdignu desnica,
    Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
    i kazivat ću djela Gospodnja.

Ponavlja se antifona.
Kamen koji odbaciše graditelji,
    postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
    kakvo čudo u očima našim!

Ponavlja se antifona.

35. Uz Evanđelje se ne nose svijeće nego samo tamjan, ako se kadi.

EVANĐELJE: Lk 24,1-12 - Godina C

36. Nakon Evanđelja slijedi homilija. Zatim počne krsna služba.

TREĆI DIO: KRSNA SLUŽBA

37. Svećenik s poslužnicima krene krsnom studencu tako da ga vjernici vide. Inače se posuda s vodom smjeti u svetište. Pozove se katekumeni, ako ih ima, odrasle zajednici predstave njihovi kumovi. Djecu donose roditelji i kumovi.
38. Svećenik se obrati prisutnima ovim ili sličnim riječima:
Ako ima krštenika

Draga braćo i sestre,
pratimo molitvom braću koja primaju krštenje,
da im Bog učvrsti nadu.
Oni sada pristupaju krsnoj vodi
gdje će se roditi na novi život.
Ako treba blagosloviti studenac a nema krštenika:
Draga braćo i sestre,
zazovimo milost Boga Oca svemogućega na ovu vodu:
u njoj će se nanovo roditi njegovi izabranici,
da se u Kristu pribroje njegovu narodu.
39. Dva pjevača zapjevaju litanije. Svi stoje (zbog vazmenog vremena) i odgovaraju. Ako je duži ophod prema krstionici, litanije se pjevaju za vrijeme ophoda. U tom slučaju se krštenici pozovu prije ophoda. Na čelu ophoda nosi se uskrsna svijeća, za njom idu katekumeni s kumovima, potom svećenik s poslužnicima. Gornje upozorenje održi se onda prije blagoslova vode.
40. Ako nema krštenika, niti se blagoslivlje studenac, izostavljaju se litanije i odmah blagoslivlje voda (br. 45)
41. U litanijama se mogu dodati imena nekih svetaca, osobito naslovnika crkve, zaštitnika mjesta ili krštenika.

Blagoslov vode

42. Zatim svećenik blagoslovi krsnu vodu moleći sklopljenih ruku:
Bože, tvoja nevidljiva moć
čudesno djeluje u svetim otajstvima.
Ti si izabrao vodu da označiš blagodat krštenja.
Bože, tvoj je Duh u počecima svijeta lebdio nad vodama,
da joj dde moć posvećivanja.
Bože, ti si općim potopom označio novo rođenje,
kad je jedna te ista voda
potopila grešne i spasila pravedne.
Bože, ti si Abrahamove sinove oslobodio od Faraonova ropstva
i kroz Crveno more po suhu proveo,
da predoznačiš kršćanski narod.
Bože, svog si Sina,
kad je kršten u vodama Jordana, pomazao Duhom Svetim.
Dok je na križu visio,
iz boka mu je navrla krv i voda.
Poslije uskrsnuća on je naredio učenicima:
»Idite, učite sve narode,
krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.«
Pogledaj, Gospodine, svoju Crkvu
i udijeli krsnoj vodi snagu rađanja.
Da joj Duh svoga Sina,
da čovjeka, koji je na početku stvoren na sliku Božju,
krštenje opere od grijeha
i nanovo rodi iz vode i Duha Svetoga.
Ako je zgodno, zaroni uskrsnu svijeću u vodu jedanput ili triput govoreći:
Molimo te, Gospodine, da po tvome Sinu
siđe u ovu vodu
sila Duha Svetoga:
i držeći svijeću u vodi nastavi
koji s Kristom budu ukopani u smrt,
neka s njime po krstu ustanu na život.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.
43. Zatim se svijeća izvadi iz vode, a narod poklikne:
Sve vode Gospodnje, blagoslivljajte Gospodina: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Može se izvesti i koji drugi poklik.
44. Katekumeni se jedan po jedan odriču đavla, ispovijedaju vjeru i krste se.
Ako je nazočan biskup ili ovlašteni svećenik, on odmah poslije krštenja odraslim krštenicima podijeli potvrdu.

45. Ako li nema krštenika i ako se krsni studenac ne blagoslivlja, svećenik blagoslivlja vodu ovom molitvom:
Draga braćo i sestre,
smjerno zamolimo Gospodina Boga našega
da blagoslovi ovaj stvor vode
da se njome poškropimo u spomen svoga krštenja.
A Bog nek nas obnovi da ostanemo vjerni Duhu što ga primismo.
Poslije molitve u tišini nastavlja sklopljenih ruku:
Gospodine Bože naš,
budi sa svojim narodom što bdi u ovoj noći;
slavimo spomen divnog djela našega stvorenja
i još divnijeg djela našega otkupljenja i molimo:
blagoslovi ovu vodu:
stvorio si je da zemlji daje plodnost,
a našem tijelu svežinu i čistoću;
voda je i službenica tvoga milosrđa:
po njoj si svoj narod oslobodio ropstva
i utažio mu žeđ u pustinji:
vodom su proroci predoznačili tvoj novi savez s ljudima;
vodom, napokon, koju je Krist u Jordanu posvetio,
obnovio si našu grešnu narav
u kupelji novoga rođenja.
Nek ova voda bude spomen našega krštenja
i daj da svoju radost podijelimo s braćom i sestrama
koji se ove vazmene noći krstiše.
Po Kristu Gospodinu našem.
Ø. Amen.

Obnova krsnih obećanja

46. Nakon obreda krštenja (i potvrde) ili, ako se krštenje ne obavlja nakon blagoslova vode, svi stojeći i držeći u rukama zapaljene svijeće obnavljaju obećanje krsne vjere. Svećenik upravi vjernicima ove ili slične riječi:
Draga braćo i sestre, mi smo po vazmenom otajstvu
u krštenju zajedno s Kristom ukopani
da s njim živimo novim životom.
Zbog toga, po završetku korizmene pokore, obnovimo krsna obećanja,
kojima smo se nekoć odrekli sotone i njegovih djela
te obećali služiti Bogu u svetoj katoličkoj Crkvi.
Stoga:
1.
Svećenik: 
Odričte li se sotone?
Svi: Odričem.
Svećenik: I svih djela njegovih?
Svi: Odričem.
Svećenik: I svega sjaja njegova?
Svi: Odričem.
Ili: 2.
Svećenik: 
Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje?
Svi: Odričem.
Svećenik: Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada?
Svi: Odričem.
Svećenik: Odričete li se sotone, začetnika i vođe grijeha?
Svi: Odričem.
Ako je uputno, ovaj drugi obrazac može Biskupska konferencija prilagoditi prema mjesnim okolnostima. Zatim svećenik nastavi:
Svećenik: Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?
Svi: Vjerujem.
Svećenik: Vjerujete li u Isusa Krista Sina njegova jedinorođenog, Gospodina našega koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu?
Svi: Vjerujem.
Svećenik: Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni?
Svi: Vjerujem.
Svećenik zaključi:
A svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista,
koji nas je preporodio vodom i Duhom Svetim
i koji nam je dao oproštenje grijeha,
neka nas čuva svojom milosti
u istome Kristu Gospodinu našemu
za život vječni.
Ø. Amen.

47. Svećenik poškropi narod blagoslovljenom vodom a svi prisutni pjevaju antifonu:
Vidjeh vodu, gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja,
i spasiše se svi do kojih dođe ova voda i reći će: Aleluja, aleluja.
Može se pjevati i koja druga krsna pjesma.
48. Međutim, novokrštenici se odvedu na njihova mjesta među vjernike. Poslužnici odnesu u krstionicu krsnu vodu, ako se nije blagoslov vode obavio u krstionici.
Ako nije bilo blagoslova krsnog studenca, blagoslovljena voda se pohrani na prikladnom mjestu.

49. Nakon škropljenja svećenik pođe na svoje mjesto odakle, izostavivši Vjerovanje, ravna sveopćom molitvom u kojoj novokrštenici prvi put sudjeluju.

ČETVRTI DIO: KRSNA SLUŽBA

50. Svećenik pristupi k oltaru i započne euharistijsku službu kao obično.
51. Red je da novokrštenici prinesu kruh i vino.
52. Darovna
Primi, molimo, Gospodine,
darove i molitve svoga naroda.
Ovaj prinos je počeo vazmenim otajstvima,
daj da nam budu na vječno spasenje.
Po Kristu.
Ø. Amen.
53. Prvo vazmeno predslovlje, Svetkujemo presvetu noć. Kad se upotrebljava Rimski kanon, govori se vlastiti U zajedništvu i Molimo, Gospodine.
54. Pričesna antifona
Žrtvovana je Pasha naša, Krist:
zato gostimo se beskvasnim hljebovima
čistoće i istine, aleluja.
 (1 Kor 5,7-8) 55. Popričesna
Udijeli nam, Gospodine, duha svoje ljubavi:
okrijepio si nas vazmenim otajstvima
daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.
Po Kristu.
Ø. Amen.
56. Na otpust đakon ili sam svećenik kaže:
Idite u miru, aleluja, aleluja.
Ø. Bogu hvala, aleluja, aleluja.


Prijedlozi ostalih pjesama

Poklik u ophodu: Bogu hvala (518)
Uz poslanicu: Aleluja (522)
Na početku krsne službe: Litanije Svih Svetih (703)
Nakon blagoslova krsne vode: Sve vode Gospodnje (523)
Škropljenje naroda: Vidjeh vodu (45-47)
Prinosna: Krist iz groba ustade (556) ili Pjevaj hvale, Magdaleno (557)
Pričesna: Na gozbu Kralja Jaganjca (544-545)
Otpust: Idite u miru (42)
Završna: Kraljice neba (561-562)
 

Graduale Romanum

Post I lectionem: Jubilate Domino
Post II lectionem: Qui confidunt
Post III lectionem: Cantemus Domino
Post IV lectionem: Laudate Dominum
Post V lectionem: Vinea facta est
Post VI lectionem: Attende caelum
Post VII lectionem: Sicut cervus
Post Epistolam: Alleluia et Confitemini Domino
Ad Liturgiam Baptismalem: Litaniae
Ad Aspersionem Aquae benedictae: Vidi aquam
Offertorium: Dextera Domini
Communio: Pascha nostrum

Više skladbi na CPDL